Fotoserie: Arbejdsdag på Hellerød Kær

Den lokale forankring og entusiasme omkring naturplejen på Hellerød Kær er bærende for at sikre plejekontinuitet af ekstremrigkæret på Thyholm. 

Lodsejerne har dannet Hellerød Kær Naturplejeforening, der plejer og vedligeholder af det fine naturområde, mens lokale landsbybeboere har samlet sig i foreningen Kærets Venner, som hjælper til med blandt andet tilsyn og pasning af køerne.

Vi tog på fotosafari under foreningens arbejdsdag en lørdag i april 2021.

Foto: Anders Trærup