Grundlovs­ceremoni 23. september

TILMELDING

Struer Kommune holder grundlovsceremoni den 23. september 2021 kl. 14.00 i byrådssalen på Struer Rådhus.

Tilmelding til sekretariatet_afdpost@struer.dk senest den 6. september 2021.

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

 

Legitimation og blanket

Til ceremonien skal du medbring legitimation. Det skal være en af de tre nedenfor:

  1. opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark
  2. pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz eller
  3. pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2. nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker

 

Du skal også medbringe den blanket, som Udlændinge- og Integrationsministeriet sender til dig i forbindelse med sagens behandling.

Blanketten hedder ”blanket til afgivelse af erklæring”.

 

Mere om grundslovsceremonien

For at få dansk statsborgerskab skal du fra 2019 deltage i en grundlovsceremoni.

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab, skal du fra 2019 også deltage i grundlovsceremonien.

Til ceremonien skal du skrive under på, at du vil overholde grundloven og udveksle håndtryk med en repræsentant fra kommunen.

Struer Kommune afholder to gange om året en grundlovsceremoni.