KV21: Corona, valg og vognstemme

Struer Kommune følger de til enhver tid gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne.

COVID-19 er igen kategoriseret som en samfundskritisk sygdom. Det medfører ikke restriktioner ifm. valgafviklingen den 16. november. Der skal således ikke vises coronapas - hverken ved brevstemmestederne eller på valgstederne på valgdagen. 

Struer Kommune gør en særlig indsats for, at det skal være trygt at brevstemme og at stemme til kommunal- og regionalvalget den 16. november 2021.

Desuden opfordres alle vælgere til at vise hensyn og hjælpe til med at reducere smitterisikoen.

Det vil ikke kunne undgås, at der pga. af coronasituationen og behovet for at holde fysisk afstand, kommer en vis kødannelse på valgdagen.

Vælgerne opfordres til at: 

 • Holde fysisk afstand både udenfor og på selve valgstedet.
 • Spritte hænder før og efter afstemning.

Alle vælgere er velkomne til – hvis de ønsker det - at:

 • Få en blyant eller medbringe eget skriveredskab - dog må det ikke være så usædvanligt i farve eller form, at det giver stemmesedlen særpræg. Rød, blå, sort, grøn kuglepen eller en almindelig blyant giver f.eks. ikke særpræg, mens en guld- eller glimmertusch vil gøre det.
 • Medbringe mundbind/visir/handsker samt have det på under stemmeafgivningen.

Struer Kommune sørger for, at:

 • Der er opslag, som minder vælgerne om at holde fysisk afstand.
 • De valgtilforordnede bistår med, at der holdes fysisk afstand – både udenfor og indenfor på valgstederne.
 • Der er håndsprit på valgstederne og spritservietter i alle stemmebokse – også på brevstemmevalgstederne.
 • Der vil blive luftet ud på valgstederne i det omfang, det er muligt.
 • Alle valgtilforordnede tilbydes mundbind/visir/handsker, som de kan bruge efter eget valg.
 • Der er muligt at vognstemme udenfor valglokalet. Der vil stå tilforordnede uden for valgstederne til at hjælpe vælgere, der ønsker at vognstemme.

Stemmeafgivning på valgdagen, hvis du er smittet med COVID-19

 • Vælgere, som har symptomer på smitte eller er smittede, må i overensstemmelse med lovgivningen stemme på deres valgsted.
 • Vælgere, som har symptomer på smitte eller er smittede, som ankommer til valgstedet i bil, har mulighed for at afgive deres stemme fra bilen.
 • Vælgere, der er smittede/har symptomer, opfordres til at bruge mundbind/visir, medbringe eget skriveredskab og være særlig opmærksom på at holde fysisk afstand
 • Corona-personale, der bistår de smittede, vil bære mundbind, visir og handsker. 

Udendørs stemmeafgivelse for særligt sårbare

Borgere, der ikke har mulighed for ved egen hjælp at gå ind i stemmelokalet, kan afgive deres stemme fra bilen. Borgere, der er utrygge ved at gå indenfor, har også mulighed for at afgive deres stemme fra bilen. Ankommer man ikke i bil og ønsker at afgive sin stemme udenfor, er der mulighed for det. Der må påregnes lidt ekstra ventetid ved udendørs afstemning.

Hvis du ønsker at vognstemme ring da til:

Midtpunktet Thyholm

71 72 04 30 

22 44 54 60 

Langhøj Hallen

22 13 23 93 

27 57 97 48 

Bremdal Aktivitetscenter

29 26 05 58 

21 43 12 81 

Toftum Hallen

22 46 35 75 

51 16 72 02 

Hjerm Sognegård

27 24 44 51 

50 46 58 84 

Limfjordsskolen

21 37 48 96 

30 95 26 33 

Struer Energi Park

21 68 66 41

29 80 00 71

21 73 18 47