Ledige kolonihaver

19. april 2021

Struer Kommune har ledige kolonihaver til leje i Haveforeningen Klampenborg, der ligger i nærheden af jernbanen i bunden af Ringgade.

Den årlige leje udgør 2.000 kr. Hertil kommer et årligt kontingent, der dækker fællesudgifter til vand og vedligeholdelser i foreningen.

Hvis du er interesseret, kan du rette henvendelse til haveforeningens formand Finn Jensen. Han kan træffes på telefon 5178 5828 eller på mail finn@fragzity.dk

Struer Kommune har også ledige kolonihaver i Kridthaven, Jernbanevej, Hjerm. Henvendelse om leje kan ske til Jette Pilgaard 9684 8402 eller på mail jep@struer.dk.