Ny lokalaftale om lærernes arbejdstid

Muligheden for at indgå lokale aftaler mellem fagforening og kommune er indbygget i den nye overenskomst mellem KL og Lærernes Centralorganisation fra 2020. Lokalaftaler har dog været indgået i en årrække i Struer Kommune, når det gjaldt arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere.

Det gode samarbejde om lokalaftaler mellem kommunen og Vestjysk Lærerforening, der repræsenterer lærerne i Struer Kommune, videreføres altså nu under den nye overenskomst.

”Vi er først og fremmest rigtig glade for det gode samarbejde mellem os og Vestjysk Lærerforening. Den lokale aftale er et forpligtende samarbejde, hvor lærerne og kommunen i samspil ønsker at skabe de bedste rammer for et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde. Et samarbejde, der fungerer godt på alle niveauer mellem kommune og lærerkreds, mellem skoleledelse og tillidsrepræsentant og samarbejdet mellem kommune- og skoleniveauet,” siger centerchef for Skole og Dagtilbud, Jeannette Enevoldsen.

Den nye, lokale aftale betyder, at lærerne i Struer også i det kommende skoleår har et loft over antallet af undervisningstimer, og at der sikres bedre tid til forberedelse af undervisningen.

”Jeg er glad for, at fornyelsen af lokalaftalen i Struer Kommune sætter fokus på kerneopgaven – undervisning og elevernes trivsel. Jeg tror på, at dette fælles opmærksomhedspunkt for både Struer Kommune og Vestjysk Lærerforening vil kunne mærkes efterfølgende ude i klasseværelserne,” siger formand for Vestjysk Lærerforening, Torben Voss.

I den nye lokalaftale sættes der ekstra fokus på klasselæreropgaven, der skal prioriteres, lige som samarbejdet mellem kommune og lærerkreds samt mellem skoleledelse og tillidsvalgte er prioriteret.

”Jeg hæfter mig ved, at vi endnu en gang har lavet en god aftale i et godt samarbejde med lærerne. Det er godt med fokus på lærernes arbejdstid og vilkår, fordi det i sidste ende kommer vores børn til gode. Det er essentielt, at vi har gode arbejdsvilkår på vores skoler, så vi forbliver en attraktiv arbejdsplads med mulighed for at gøre en forskel,” siger formand for børne- og uddannelsesudvalget, Peter Vestergaard (B).

Den nye lokalaftale gælder for skoleåret 2021/2022.