Ny pulje til kickstart af kultur- og fritidslivet i Struer Kommune

Sommeren og bedre tider er forhåbentligt lige om hjørnet, og selvom Struer Kommune har et stærkt kultur- og fritidsliv, har restriktionerne under COVID-19 sat sine klare udfordringer. Mange foreninger har oplevet medlemsafgang, manglende kontingentindtægter og mulighed for at skabe økonomi til aktiviteter, ligesom kulturområdets aktiviteter er ramt af manglende indtjeningsgrundlag.

Derfor har Kultur- og Fritidsudvalget etableret en særlig genstartspulje for at kickstarte kultur- og fritidslivet:

“På trods af de mange restriktioner under COVID-19 har en række af forskellige ildsjæle holdt gang i aktiviteter og holde humøret højt i en svær tid. Vi skal værne om foreningslivet og derfor står vi i Struer Kommune klar med en ny pulje på 350.000 kroner, der skal være med til at kickstarte foreningslivets mange og stærke fællesskaber,” siger formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Lars Møller Pedersen.

Genstartspuljen på 350.000 kr. er en hjælp til de specifikke ting, som fylder for den enkelte aktør. Nogle aktører har brug for tilskud til omlægning af allerede planlagte aktiviteter til nye formater, f.eks. fra indendørs aktivitet til udendørs eller skalering af en allerede planlagt aktivitet fra f.eks. stort deltagerantal til mindre deltagerantal.

Andre aktører har brug for at give et løft til fællesskabsfølelsen, hvortil der eksempelvis kan søges tilskud til et corona-venligt sommerarrangement, en inspirationstur eller udemiljø med plads til grill og hygge.

”Vores mange frivillige ildsjæle, foreninger og kulturaktører har en glødende begejstring og entusiasme for at gøre en reel forskel og den skal og vil vi gøre alt for understøtte. Struer Kommune står derfor klar med let adgang til rådgivning og sparring til ansøgning af den nye genstartspulje, der er hurtig og let at søge. Der er kort sagsbehandlingstid, og der kan søges til det som gør den største forskel hos den enkelte ansøger”, siger Lars Møller Pedersen

 

Kriterier og proces for ansøgning

Puljen kan søges i perioden fra d. 16. april og indtil d. 25. maj 2021

Ansøgning indeholdende projektbeskrivelse max 1 A4-side + relevante bilag, samt budget stiles til kfl@struer.dk

Indkomne ansøgninger behandles på næstkommende Kultur- og Fritidsudvalgsmøde.

Puljen udmøntes efter følgende kriterier:

  • At ansøger er en del af folkeoplysnings- og kulturområdet i Struer Kommune - dog ikke som kommerciel aktør.
  • At der afprøves nye formater eller initiativer til at gennemføre aktiviteter tilknyttende sig til ansøgers grundformål på trods af de til enhver tid gældende covid-19 restriktioner
  • At det skabes mulighed for eller afprøves nye aktiviteter med formål at aktivere eller fastholde medlemmer og aktiviteter, hvor det ikke er muligt at gennemføre aktiviteter tilknyttende sig til ansøgers grundformål
  • At midlerne bidrager til læring, kompetenceudvikling eller uddannelse af ansøgers medlemmer, instruktører eller brugere
  • At der startes initiativer eller tiltag som sikrer nye eller bedre fremtidige muligheder til at gennemføre aktiviteter tilknyttende sig til ansøgers grundformål
  • At midlerne bruges til trivselsfremmende eller fællesskabende formål hos ansøgers medlemmer