Nye cykelstiprojekter skal øge trafiksikkerheden og give bedre sammenhæng

Der er udsigt til flere nye cykelstier efter at Teknik-, Klima- og Miljøudvalget har prioriteret fremtidige cykelstiprojekter. Jegbjergvej ved Hjerm og Lindevej fra Ølby mod Asp og Linde er de to første prioriteter.

Derfor søger Struer Kommune nu 50 % medfinansiering hos en statslig pulje, hvor der er afsat 150 mio. kr. til cyklisme.

”Der er stor fokus på cykelstier, hvilket også ses af budgettet, hvor der afsat mere end 12 mio. kr. til cykelstier. Jebjergvej og Lindevej er prioriteret først, som konsekvens af den øgede trafik i Hjerm området som følge af den nye motorvej og ønsket om at få etableret cykelstiforbindelse fra Langhøjområdet til Struer, der som det eneste lokalområde ikke er forbundet med Struer med en cykelsti. Efterfølgende vil vi prioritere de øvrige nævnte stier,” siger Marianne Bredal, formand for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget.

Strækningerne prioriteres ud fra mængden af trafik og sikkerhed for cyklister samt det forhold, at skoledistrikt Langhøj ikke har cykelstiforbindelse til en overbygningsskole.

Jegindøvej, Makholmvej samt forbedring af forholdene for cyklister i Smedegade prioriteres til udførelse hurtigst muligt herefter. Venstre og Socialdemokratiet har i sinde at arbejde for at skaffe finansiering hertil i budgetforhandlingerne for 2022, således at cykelstierne kan etableres i budgetperioden 2022-2025

Arbejdet med at etablere nye cykelstier forventes at gå i gang til sommer.