Nyt centrum for ungekultur på Struer Havn bliver en realitet

”Det er fedt, at stedet er designet til og af os selv – og det er det, der er brug for."

Unge i Struer har længe efterspurgt deres eget kulturelle mødested. Det bliver nu en realitet, eftersom Struer Byråd har besluttet at frigive midler til et nyt centrum for ungekultur på Struer Havn.

“De unge skal vide at vi tager dem alvorligt og lytter til dem, når de efterspørger et nyt ungekulturmiljø, hvor de kan mødes og dyrke deres interesser i et stærkt og forpligtende fællesskab. Derfor etablerer vi nu et nyt og inspirerende kulturhus for unge på havnen i Struer. Det er de unges eget sted og de unge selv spiller en central rolle i udformning af stede,” siger formand for Kultur- og Fritidsudvalget Lars Møller Pedersen.

Det skal være et kreativt frirum, der inviterer til at de unge selv udtænker, gennemfører og organiserer deres kunst-og kulturprojekter, og tankerne er, at stedet får en åben karakter, så man får lyst til at træde indenfor og tage del i det liv, der foregår.

”Det er fedt, at stedet er designet til og af os selv – og det er det, der er brug for. Vi forestiller os, at stedet blandt andet kan indeholde makerspaces, cafémiljø, lektiecafé og lignende," siger formand for SILOEN, Nicolai Nielsen og tilføjer:

"Huset giver mulighed for at kunne møde andre unge, der har samme interesser, som en selv. Under corona-pandemien blev vi bevidste om, hvor vigtigt fællesskabet er for os unge. Fællesskabet blandt de unge i Struer er stort set fraværende i dag. Så når vi får et sted at mødes, vil dét helt sikkert være den største gevinst – at vi får rum og plads til at skabe nye og styrke eksisterende fællesskaber,” 

Derudover skal det nye centrum for ungekultur også kunne rumme spontane, frivillige tiltag - eksempelvis genbrugsbibliotek, fødevarefællesskab, iværksætteri mv.

SILOEN er foreningen bag arbejdet med et nyt ungekulturmiljø på Struer Havn.

En styrket tilknytning til området

Indsatsen ligger i umiddelbar forlængelse af kommunens indsats for en styrket bosætning. I kommunens fastholdelses- og tiltrækningsstrategi udgør den unge målgruppe nemlig en central rolle, da alle data peger på, at når man har haft en god opvækst og ungdomsliv, er chancerne for at man vender tilbage, eller bliver i området, større. Derfor har det også været en prioritet i byrådet, at man skaber nogle inspirerende rammer for de unge i Struer Kommune:

“Der er ingen tvivl om, at den nye og styrkede ungekultur hænger stærkt sammen med Struer Kommunes bosætningsindsats. Der handler om, at man får den bedst mulige oplevelse af at være ung i Struer Kommune, så flere får lyst til at vende tilbage eller til at blive i området. Vi håber, at det nye Ungekulturhus kan bidrage til netop det,” siger Lars Møller Pedersen.

Ungekultur indgår i udviklingen af Struer Havn

Etableringen af Ungekulturhuset er en del af arbejdet med at udvikle den gamle industrihavn i Struer, hvor visionen er, at der skal skabes en ny bydel, der samler boliger tæt på vandet, erhverv og fritidsliv.

Struer Byråd har frigivet 989.000 kr. af anlægsmidlerne for 2022. Dertil gives der støtte fra Færch Fonden samt Lokale og Anlægsfonden. I alt er etableringen budgetteret til at koste 1.650.000 kr.