Nyt projekt skal give kortere adgang til fællesskaber for børn og unge

25. marts 2021

Projektet Struer Sammen har modtaget tilskud på 310.500 kr. fra Danmarks Almene Boligers ’Vær Med!- pulje til bekæmpelse af ensomhed. Pengene skal blandt andet gå til at skabe aktiviteter og grobund for nye fællesskaber for børn og unge i Struer med et skærpet fokus på børn og unge i NordVestBOs afdelinger.

Struer Sammen er et samskabelsesprojekt udviklet i samarbejde med Struer Frivilligcenter, Struer Bibliotek og Struer Ungdomsskole. Det består af tre aktivitetsspor ’Madfællesskaber’, ’Ud på vandet’ og ’Urban Street’ som vil bruge især havnen i Struer som neutral netværksarena som grobund for sociale fællesskaber.

”Det er fantastisk, at vi kan gøre noget ekstra for børn og unge i Struer. Vi har fokus på at skabe positive fællesskaber og styrke relationerne for børn og unge i vores afdelinger i Struer. Med Struer Sammen kan vi i samarbejde med Struer Kommune og Frivilligcenter Struer skrue op for mængden af aktiviteter for børn og unge hen over sommeren 2021 samt arbejde målrettet på at bruge disse som katalysator for blivende fællesskaber. Det er rigtig gode nyheder for de unge,” siger Anders Vestergaard, direktør hos NordVestBO.

Struer Sammen er et eksempel på hvordan kommune, aktører i civilsamfundet og almene boligselskaber forbinder forskellige ressourcer og kompetencer for at udvikle aktiviteter og netværk og derved gøre en positiv forskel for en borgergruppe.

Der er en maritim historie og en skøn natur i Struer Kommune. Det er oplagt at skabe nogle gode fællesskaber omkring det. Derfor afvikles en stor del af projektets aktiviteter på havnen i Struer. Det er aktiviteter som taler bredt til målgruppen og giver muligheder både for den fysisk aktive med lidt for meget energi, den mere introverte som trives med at nørde med detaljen samt de som ønsker de mere lette og uforpligtigende møder over en fællesspisning eller gåtur.

Aktiviteterne i Struer sammen skal samtidig sikre synliggørelse af eksisterende tilbud, men også i høj grad agere et sted at mødes for børn og unge på tværs af kulturer, etniciteter og sociale baggrunde. Målet er, at aktiviteterne giver sunde og permanente relationer samt åbner døren til eksisterende fællesskaber.

Projektet starter i foråret med en workshop for børn og unge som forventes at afholdes i Ådalen.