Se fordelingen af udvalgsposter

Borgmester
Mads Jakobsen

Viceborgmester
Kjeld Graversgård

Økonomi-, Erhvervs- og Bosætningsudvalget
Mads Jakobsen (formand)
Kjeld Graversgård
Marianne Bredal
Steen Jakobsen
Henrik Thinggaard
John Christoffersen
Ann Møller Nielsen
Anne Kristine Bøge Petersen
Peter Bech Vestergaard

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget
Steen Jakobsen
Frank Linde
Henrik Thinggaard
Jacob Aarlit Gade
Ann Møller Nielsen
Flemming T. Sørensen
Anne Kristine Bøge Petersen

Børne- og Uddannelsesudvalget
John Christoffersen
Morten Graversen
Karsten Hjort Larsen
John Vangsgaard
Johannes Stougaard
Palle Lykke Ravn
Claus Søgaard Andersen

Kultur-, Fritids- og Lokalområdeudvalget
Flemming T. Sørensen
Tim Pindstofte
Morten Graversen
Karsten Hjort Larsen
Jacob Aarlit Gade
Jesper Olesen
Peter Bech Vestergaard

Teknik-, Miljø. og Klimaudvalget
Marianne Bredal
John Vangsgaard
Frank Linde
Johannes Stougaard
Palle Lykke Ravn
Claus Søgaard Andersen
Niels Viggo Lynghøj

Bestyrelsen for Struer Energi
Kjeld Graversgaard
Tim Pindstofte
Henrik Thinggaard
Jesper Olesen
Palle Lykke Ravn

Bestyrelsen for Midtjyllands Lufthavn
Mads Jakobsen

Bestyrelsen for Holstebro-Struer Havn
Mads Jakobsen (formand)
Marianne Bredal
Frank Linde
John Christoffersen
Jesper Olesen

Bestyrelsen for Nomi4s
Marianne Bredal
Palle Lykke Ravn

Formænd og næstformænd for de politiske udvalg konstitueres på udvalgenes første møde.

Læs referatet fra det konstituerende byrådsmøde