Selvtest skal supplere test i skolerne

Fra uge 49 indføres mulighed for selvtest i skolerne. Tilbuddet gives til ikke-vaccinerede og ikke-tidligere smittede elever fra og med 1. klasse.

Selvtesten, der er en antigenselvtest, tilbydes som supplement til de øvrige test, der foretages i skolerne. Det skyldes, at der er behov for at udvide den nuværende testkapacitet og den nuværende smittesituation i landet.

Da der udelukkende er tale om et supplement til vores nuværende test-setup, stiller vi fortsat testkapacitet til rådighed på skolerne til de elever, der ikke vil tage imod tilbuddet om selvtest. Også her er det kun til ikke-vaccinerede og ikke-tidligere smittede.

Resultatet af selvtesten indberettes ikke og vil derfor ikke fremgå af coronapasset eller sundhed.dk. Men testes man positiv for COVID-19 anbefaler Sundhedsstyrelsen, at testresultatet bekræftes via en PCR-test.

Forældre til elever på skolerne er orienteret med tidspunkt og praksis for introduktion og brug af selvtest.