Opdateret: Spærring af Oddesundbroen

9. marts 2021

Perioder:

  • d. 30/4-21 til d. 1/5-21

For begge perioder gælder, at det er i tidsrummet fra kl. 00.05 til kl. 05.00, dog vil være mulighed for passage af broen kl. 02.30 for afventende biler.

Udrykningskøretøjer vil dog altid kunne passere.

I tilfælde af vejrlig, der umuliggør arbejdet, vil der ikke ske spærring.