Struer Kommune tager hånd om fædrene

Vi ved, at far-rollen er utrolig vigtig for barnets trivsel og et vellykket forældreskab
- Anne Kristine Bøge Petersen

Kommunerne har et stort ansvar for vordende og nybagte forældre og familiernes trivsel. Deriblandt at støtte mændene i forældreskabet og i at blive engagerede og nærværende fædre.

Struer Kommune har de seneste år haft øget fokus på, hvordan kommunen imødekommer, engagerer og inddrager flere mænd til en mere moderne ligestilling i forældreskabet. Indsatsen bliver nu bemærket og anerkendt af Forum for mænds sundhed, som har vurderet Struer Kommune som ’Far-parat’ og dermed udnævnt kommunen som Guldkommune.

”Sundhedsplejen gør et virkelig godt arbejde og det er dejligt at det bliver anerkendt af Forum for mænds sundhed. Vi ved, at far-rollen er utrolig vigtig for barnets trivsel og et vellykket forældreskab, og at Struer Kommune nu får prædikatet Guldkommune, giver bare en ekstra tro på, at vi gør det rigtige for at styrke fædrenes engagement i hele barnets opvækst,” siger formand for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget Anne Kristine Bøge Petersen.

Far-rollen i forandring

Fædrenes rolle i forældreskabet er i forandring. Senest med de nye barselsregler, hvor elleve uger dedikeres til faren. Men det tager tid at andre opfattelsen af, hvordan ligestilling i forældreskabet konkret kan skabe trivsel for barnet 

Derfor har Struer Kommunes indsats også været centreret om at forandre synet på fædrenes betydning gennem hele barnets opvækst, hvor sundhedsplejen har støttet de nære relationer, som begynder allerede under graviditeten og den tidlige kontakt med spædbarnet.

Det har blandt andet betydet, at sundhedsplejerske har arbejdet på at blive tydeligere i kommunikationen overfor både mødre og fædre, og dermed gøre det tydeligt, hvad sundhedsplejen kan tilbyde til faren og forældrene sammen.

Konkrete indsatser:

  • Far inviteres med til alle besøg med Sundhedsplejen, hvor der er et særligt fokus på at fremhæve betydning af, at faren får sit eget forhold til barnet
  • Sundhedsplejen udleverer materiale, der henvender sig til begge forældre
  • Fædre i Struer Kommune bliver tilbudt screening for fødselsdepression
  • Førstegangsfødende forældre tilbydes at deltage i Familieiværksætterne, der er et forløb, hvor familierne møder ligestillede forældre og både mor og far kan drøfte aktuelle temaer og modtager undervisning, der giver mulighed for refleksion over erfaringer og udfordringer forældrene imellem. Derudover tilbydes både mor og far at blive en del af mødre- og fædregrupper.

 

Læs mere om sundhedsplejen og familieiværksætterne