Valg til Ældrerådet

Til ældrerådsvalget har 51,4 procent af de stemmeberettigede afgivet deres stemme. Dermed er der valgt 9 repræsentanter til Ældrerådet.

Rådet har på deres konstituerende møde valgt Kirsten Bethe som formand og Helle Lyng som næstformand.

Se de valgte kandidater