Børn i dagtilbud og skoler får hjælpen endnu tættere på

Hjælpen kommer helt tæt på børnenes hverdag fremover. En ny model for Struer Kommunes forebyggende indsats for alle børn i skoler og dagtilbud betyder, at flere specialkonsulenter flyttes ud på de enkelte skoler og i dagtilbuddene.

En vigtig del i den forebyggende indsats er også de opgaver som løses af henholdsvis fraværskonsulenten og Mind-my-Mind konsulenten. Børn og familie og Center for skole og dagtilbud har arbejdet intenst på at finde nye gode løsninger som følge af omorganiseringen i kommunens Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

Autismekonsulent til både dagtilbud og skoler

Med den nye model er der fundet plads til, at en af småbørnskonsulenterne fra PPR nu bliver fuldtids-autismekonsulent. Konsulenten vil arbejde på tværs af dagtilbud og skoler og kommer dermed til at følge børnene hele vejen op, hvilket er en betydelig forbedring.

- Det er en funktion, som både skoler og dagtilbud har udtrykt behov for, og vi er meget tilfredse med, at vi kan imødekomme det, siger formand for Børne- og Uddannelsesudvalget John Christoffersen og næstformand i udvalget Morten Graversen.

På trods af den nødvendige besparelse i PPR er det lykkedes, på tværs af børne- og uddannelsesområdet, at minimere konsekvenserne og omorganisere opgaverne. Sådan en omorganisering er ikke et ønskescenarie for nogen. Vi synes, at der nu er fundet en god løsning og bakker op om den tilgang, vi her lægger for land. Indsatserne rykker endnu tættere på praksis, og det er værdifuldt, at daglig sparring og udvikling er lige ved hånden. Vi er sikre på, at både børn og forældre og deres daglige lærere og pædagoger vil opleve det positivt.

- Det er helt centralt, at vi kan understøtte børn med specialbehov, når der er behov for det. Ingen børn eller forældre skal efterlades uden den nødvendige hjælp, og det sikrer vi også fremover, siger udvalgsformand John Christoffersen og udvalgsnæstformand Morten Graversen.