Et lyddødt rum skal byde velkommen til Lydens By

Kommunen modtog i alt 18 projektforslag til et kunstnerisk værk, der forholder sig til Struers offentlige rum og idéen om at markere en velkomst til Lydens By med udgangspunkt i pladsen foran Struer Station. Og nu får Struer - måske som den eneste by i hele verden - et dekonstrueret ’lyddødt rum’ eller som det også kaldes, et ’anekkoisk kammer’.

Af de mange indsendte projektforslag har Struer Kunstråd, som er faglig rådgiver for Struer Kommune, nemlig udvalgt Niels Lyhne Løkkegaards projektforslag ’Du er ikke alene’ og indbudt ham til at færdiggøre skitsen til værket inden det forhåbentligt realiseres i 2023.

Forslaget fra Niels Lyhne Løkkegaard involverer ikke fysisk lyd men er i stedet en skulptur udformet af lydabsorberende kiler i træ der tematiserer lytningen i et byrum. Værket vil facilitere en lyttesituation for mennesker som, når de nærmer sig, vil opleve en dæmpning af selve byrummets lyde og samtidig blive mere opmærksomme, når andre lyde i byrummet melder deres ankomst; lyden af biler, cykler, tog, talende mennesker, dyr, blæst, telefoner, havet, ringeklokker, fuglekvidder etc. - alt det som udgør lyden af Struer. Værket vil derudover fungere som insekthotel og vil på den måde ikke kun være til gavn for mennesker, men også for andre arter.

Thomas Wolsing der er formand for Struer Kunstråd, begrunder valget af Niels Lyhne Løkkegaard med at hans projektforslag: 

- er originalt og atypisk – og på fineste vis forholder sig til at markere Struer som Lydens By og til, hvad lyden af fremtidens byrum handler om. Værkforslaget byder på en og samme tid velkommen til Struer for besøgende og rejsende samtidig med, at det inviterer til at lytte og gå på opdagelse i byen. Kunstrådet har særlig vægtet, at projektforslaget lægger op til en stærk interaktion med omgivelserne, til forholdet mellem mennesker, teknologi og natur - og på den måde forholder sig, både til det helt stedspecifikke i Struer, men også til mere tidstypiske og samfundsrelevante tematikker.

Interessant tosidighed i tankerne bag værket
Du er ikke alene er titlen på værket og rummer ifølge Niels Lyhne Løkkegaard en tosidighed. 

- ’Hvor man i industrien er interesseret i det anekkoiske kammer for heri at skabe et ”neutralt” kontrolleret miljø man kan måle på, interesserer jeg mig i dette værkforslag for at lukke lyden ind – at opgive ideen om menneskelig kontrol, afbryde isolationen og lukke verden ind. Således bliver lytteren i mødet med værket bevidst om, gennem lytningen, at man ikke er alene. Man bliver mindet om at man er en del af fællesskaber, en by, et nærmiljø, en region, en menneskehed og en planet, og det kan der være noget helende og fortrøstningsfuldt i at blive mindet om. Omvendt så spiller titlen også på det forhold at du netop ikke er alene. Du er en del af et meget større system end dig selv og du har et ansvar for dine medmennesker men også andre arter end dig selv og kloden som sådan. 

I Struer Kommune er lyd – og fraværet af lyd – et kendetegn, der forstærker det særlige ved kommunen. Lyd er i kommunen med til at skabe attraktioner, der inviterer til ophold i natur- og byarealer, ligesom det skal skabe en sammenhæng mellem vores lokalsamfund og den omkringliggende verden.

I de næste måneder skal Niels Lyhne Løkkegaard arbejde videre med skitseforslaget herunder placering, skalering mv. blandt andet i dialog med borgere, kunstråd og kommune.  

Ny Carlsbergfondet har tidligere på året bevilliget 300.000 kr. til projektet, der skal markere Struer som Lydens By. Derudover af der afsat midler til projektet gennem kommunens kunstpulje. 

Fakta: 
Find mere om kommunens OPEN CALL her: 
https://struer.dk/politik/rad-og-andre-udvalg/kunstradet/#accordion-open-call-2022 

Find mere info om Struer Kunstråd og rådets medlemmer her:
https://www.struer.dk/politik/rad-og-andre-udvalg/kunstradet/

Find Struer Kommunes strategi for lydkunst – ’Kunst med Effekt’ her:
https://struer.dk/media/nfpn0e31/strategi_lydkunst_030420_web.pdf 

Mere om kunstneren Niels Lyhne Løkkegaard:
Niels Lyhne Løkkegaard (f. 1979, bosat i København siden 2000). Uddannet fra RMC og Kunstakademiets arkitektskole.

Niels Lyhne Løkkegaard har bidraget med værker til Aesthetica Art Prize (York Art Gallery), Deep Forest Art Land (DK), Imaginary West Indies (Overgaden Copenhagen), MoMA (New York - as a part of the René Magritte exhibition The Mystery of the Ordinary), ISCM (Vancouver), Radiophrenia (Glasgow’s Centre for Contemporary Arts), CPH:DOX (Copenhagen), Roskilde Festival (DK), Harpa (Reykjavik), Bloom Festival (Copenhagen) G((o))ng Tomorrow Festival (Copenhagen), Nordic Music Days (Norway & Iceland), Akusmata (SF) og hans lydværker er blevet udgivet på bl.a. Topos (DK), Archive Officielle (CA) and Important Records (US). Niels Lyhne Løkkegaard er tilknyttet Rytmisk Musik Konservatorium (RMC) som underviser, og har forelæst på bl.a. California Institute of the Arts (CalArts), Simon Fraser University (Vancouver) og Goldsmiths University of London. 

Niels Lyhne Løkkegaards værker er bl.a. blevet præmieret af Statens Kunstfond (2007) og han har derudover bl.a. modtaget Sonning Fondens talentpris (2006) og Honorary Mention - Prix Ars Electronica (2021) 

Yderligere info på: https://nielslyhne.com 

Foto: @Mads Krabbe Fotografi