Hjælp til C02-reduktioner

ECSMV, projekt for Energieffektivitet og CO2-besparelser i virksomheder i Region Midt, er klar til at hjælpe din virksomhed med CO2-reduktioner gennem energieffektiviseringer, materialebesparelser og grøn forretningsudvikling.

Som led i den grønne omstilling kommer du som virksomhed til at betale for dine CO2-udledninger i fremtiden. Derfor bør du være på forkant, og det kan du med gratis rådgivning i ECSMV-projektet. Rigtig mange virksomheder oplever, at kunder kræver dokumentation for at dine løsninger er grønne, og du som virksomhed kan dokumentere CO2-udledningen.

ECSMV har 2 projektmuligheder:

Individuelle virksomhedsprojekter

Mulighed for 57.000 kr. i tilskud til rådgivning til anvisning af konkrete energi- og materialebesparelser og dermed CO2-reduktion i virksomheden.

Eks. produktionsudstyr, procesvarme, belysning, ventilation, brug af vedvarende energi, intern/ekstern transport etc. ALLE områder, hvor der anvendes energi i virksomheden.

Værdikædeprojekter, samarbejdsprojekter mellem flere virksomheder

Mulighed for 200.000 kr., eks. hvor to eller flere virksomheder ønsker at samarbejde i en industriel symbiose, hvor ressourcer udveksles mellem virksomhederne. Det kan også ske ved at gentænke en virksomheds værdikæde, igen med henblik på energi- og materialebesparelser og dermed CO2-reduktioner i virksomhederne.

200.000 kr. til implementering

For begge projekttyper kan der søges om op til 200.000 kr. i tilskud til at realisere handlingsplanen, som I udarbejder sammen med rådgiveren.

Til investering i maskiner og udstyr, software, licenser, patenter og/eller knowhow.

 

Er dette interessant for din virksomhed, kan du kontakte: 

Brian Sørensen
Projektleder ECSMV
Telefon: 20 72 61 94