Høring om kommuneplan­tillæg og lokalplan for dagligvarebutik og udvalgsvare­butikker i Struer

Planforslagene omhandler erhvervsområdet ved Holstebrovej i Struer by.

I forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2020 blev det besluttet, at det fremover skal være muligt at placere udvalgsvarebutikker i erhvervsområdet. Byrådet ønskede efterfølgende, at der også skal være mulighed for 1 dagligvarebutik i området. Det forslag er nu sendt i høring og fremgår af kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplanforslaget omfatter erhvervsområdet, som ligger øst for Holstebrovej. Planen indeholder detaljeret planlægning for områdets anvendelse, byggeriets udtryk og vejadgange og meget mere.

 

Planforslagene er i offentlig høring i perioden fra tirsdag den 22. februar til den 19. april 2022.

Du kan finde planforslagene og mere information om retsvirkninger og mulighed for høringssvar på kommunens hjemmeside:

Klik her