Har du forslag til grønne energiprojekter i Struer Kommune?

Kom med jeres bud på nye anlæg med vedvarende energi. Sådan lyder opfordringen fra kommunen, som ønsker at modtage forslag til nye projekter indenfor vedvarende energi, som eksempelvis kan være eksempelvis solcelle-anlæg, biogas, vindmøller eller andet.

Kommunen sætter Idéhøringen i gang som første led i en proces, hvor man vil kunne bruge kommunens arealer bedst muligt, både for kommunens borgere og den grønne omstilling.

- Vi vil meget gerne se forslag til nye projekter for både vindmøller, solceller og/eller biogasanlæg. Projektet behøver ikke nødvendigvis at være færdigt og klar til opsætning, men det bør dog som minimum være realiserbart, lyder det fra Carsten Dietz Pedersen, planlægger i Plan & Miljø hos Struer Kommune.

De idéer, der kommer ind i høringen, bliver grundlaget for en efterfølgende drøftelse og prioritering i det politiske udvalg.

Kommunen gør opmærksom på, at hvis man tidligere har fremsendt et projekt, bedes man genfremsende det i forbindelse med denne idéhøring.

Derfor skal vi producere mere grøn energi i Struer

Struer Kommune ønsker at bidrage til kampen mod klimaforandringer, og det er det, der er motivationen for den idéhøring, der nu sættes i gang. Idéhøringen og arbejdet med planlægningen for nye VE-anlæg skal samtidig understøtte realisering af de målsætninger, der arbejdes med i Struer Kommunes DK2020-plan.

Ifølge Klimaloven skal Danmark reducere udledningen af drivhusgasser, og ambitionen er, at Danmark er et klimaneutralt samfund i senest 2050. Samtidig er den seneste tid med pres på forsyningssikkerheden og med stigende priser på både el og varme et tydelige tegn på, at det er nødvendigt, vi får en større del vedvarende energi i vores samfund, så landet bliver selvforsynende med energi.

Danske husholdninger skal opvarmes med grøn energi, og der skal samtidig være strøm nok til at understøtte den generelle samfundsudvikling med en stigende elektrificering. Det stigende behov for el er også en del af dagligdagen i Struer og derfor bør der sikres den nødvendige vedvarende energi i vores net. Både for at kunne sikre forsyningssikkerheden i dag, men i lige så høj grad for at sikre os til fremtiden.

Indkaldelse af idéer og forslag: Læs meget mere om idéhøringen og hvordan du sender dit forslag

Læs mere om alternative energiformer i Struer Kommune