Når vandet kommer

De fleste er nok udmærket klar over, at klimaændringer fører til højere vandstand mange år frem i tiden. Vandstanden er steget de senere år, og det kommer til at gå endnu hurtigere.
Som lodsejer er det vigtigt at forberede sig på høje vandstande.

Find ud af om din ejendom ligger i et risikoområde og er særligt udsat. Det kan du få oplysninger om flere steder. Blandt andet på www.kystplanlægger.dk eller værktøjet KAMP 

Film og pjece

Syv Limfjordskommuner, deres respektive vandforsyninger og de to beredskaber har i fællesskab udarbejdet en pjece og en video, hvor du får vigtige oplysninger og informationer om, hvad du kan gøre – og bør gøre, hvis du bor eller har ejendom i udsatte områder.
Se film og pjece


Din ejendom – dit ansvar

Husk – du skal forberede dig godt, hvis du bor i risikoområder. Som lodsejer er din ejendom dit ansvar. Kommuner står for den overordnede klimasikring som diger og højvandsværn. Det sikrer alt det, vi ejer og har adgang til i fællesskab.

Beredskabet tager fat og rykker ud, hvis der er fare for menneskers liv, miljø og natur og hvad der kaldes kritisk infrastruktur som strøm- og vandforsyning, veje, jernbaner og internet.

Ønsker du konkret vejledning til at håndtere problemer og udfordringer ved høj vandstand, kan du, din grundejerforening og lignende i udsatte områder kontakte det lokale beredskab for flere informationer.

Nordvestjyllands Brandvæsen

Projektet er støttet af EU-Life-programmet og er et af delprojekterne i projektet Coast til Coast Climate Challenge.