Realiseringen af fremtidens Struer Havn rykker tættere på

Projektet om udviklingen af Struer Havn går nu ind i næste fase med en ny stærk organisering. Den indebærer blandt andet investering i ansættelse af en dedikeret projektleder, der skal være med til at fastlægge retningen og drive udviklingen fremadrettet. Det står klart efter Struer Byråd i går godkendte frigivelsen af midler fra Udviklingspulje Struer Havn.

”Vi har et behov for en yderligere fokuseret indsats for realiseringen, når udviklingsplanen skal omsættes til lokalplaner, arealer skal sælges, og der skal arbejdes med klimatilpasning og infrastruktur,” siger borgmester Mads Jakobsen.

Realisering af udviklingsplanen for Struer Havn vil forandre store dele af både lystbådehavnen og erhvervshavnen, hvor især sidstnævnte skal blive til en ny attraktiv bydel med både boliger, detailhandel og kulturliv.

Ny bydel: En kompleks opgave
Realiseringen af en ny bydel på Struer Havn er et omfattende og kompetencekrævende projekt, der kræver ekspertviden og tilstrækkelige ressourcer, hvilket gør ansættelsen af en erfaren projektleder nødvendig. En af de første opgaver for den kommende projektleder bliver udarbejdelsen af en investorstrategi.

”Vi har brug for en langsigtet investorstrategi, der sikrer fremdrift. Strategien skal blandt andet give os svar på, hvornår og hvordan der mest hensigtsmæssigt sker inddragelse af investorer og andre markedsaktører. Der er mange afvejninger og hensyn at tage i udviklingen af en helt ny bydel, og vi vil gerne sikre, at vi får taget nogle gode beslutninger i det største byudviklingsprojekt i Struer Kommunes historie,” afslutter borgmester Mads Jakobsen.

Fakta
Realisering af udviklingsplanen for Struer Havn skal gøre store dele af både lystbådehavn og erhvervshavn til en ny attraktiv bydel med boliger, detailhandel og kulturliv. Planen blev første gang præsenteret i marts 2020 og har siden dannet grundlag for kommunens indledende arbejde med udviklingen af havneområdet.