Struer Sangkraftcenter vil have fuld kraft på korsang

Der er nok af spændende sangkor at vælge imellem, hvis man har lyst til at motionere stemmebåndene i Lydens By. Ifølge Struer Sangkraftcenter har det levende kormiljø dog potentiale til at blive endnu stærkere, og det er en af hovedvisionerne, som projektet stiller skarpt på.

Struer Sangkraftcenter kan tilmed se frem til at få ekstra vækstmidler til at udføre deres mange sangplaner med. Sangkraftcentret har nemlig ansøgt om at blive en del af Sangkraft ’25, og det er de blevet udvalgt til. Det betyder, at Struer Sangkraftcenter får en ekstern bevilling på 500.000 kr. henover de næste 3 år fra Sangens Hus. Midlerne skal bruges til at styrke det lokale kormiljø gennem sanglige indsatser, der passer perfekt til Struerområdet.

Hos den kunstneriske ledelse i Struer Sangkraftcenter har man masser af idéer på tegnebrættet, og modellen står også klar: Der skal være lige dele fokus på at styrke de nuværende sangmiljøer, så de kan blive ved med at blomstre, samt at hjælpe med at igangsætte nye korinitiativer. Det skal gøres allerede fra de mindre klasser i folkeskolen hele vejen op igennem voksenlivet:

- Det handler i bund og grund om at få børn og unge til at synge og få dem til at opleve meningsfulde fællesskaber. Dermed danner vi grobund for en kulturel dannelse, som kan smitte af hele vejen igennem deres liv, fremhæver Thomas Maroti Antunes, Centerchef for Kultur og Fritid i Struer Kommune.

Den kunstneriske ledelse i Struer Sangkraftcenter står smilende i skolegården.

Den kunstneriske ledelse består af Thomas Maroti Antunes, Centerchef for Kultur, Fritid og Lokalområder (t.v.), Jørgen Kleon Jeppesen, Organist og korleder ved Struer Kirke (i midten) & Christian Gjerndrup Eriksen, Leder af Struer Musikskole (t.h.).

Meningsfulde fællesskaber gennem korsang

I samarbejde med kommunens skoler er Struer Sangkraftcenter allerede fast til stede i 4. klasserne med ugentlig korundervisning, faciliteret af en sangkonsulent og de respektive musiklærere. Sangkraftcentret har desuden kortlagt børnekorene i området, så eleverne nemt får oversigt over mulighederne for at fortsætte deres sangaktiviteter. På den måde ønsker Sangkraftcentret at bygge bro mellem skolen, børnene og korsangen, så korsangen fortsætter uden for klasselokalet.

Det er en musikalsk fødekæde for det etablerede kormiljø. Vi sår et ”sangfrø” hos børnene og de unge, så de forhåbentligt bliver ved med at dyrke sang og korfællesskaber, som en del af deres liv - Jørgen Kleon Jeppesen, Organist og korleder ved Struer Kirke

Skolesamarbejdet har også medvirket til etableringen af Struer Sangkraftcenters årlige Børnekorsdag. Her i år fyldte mere end 200 elever og deres entusiastiske musiklærere Hjerm Hallen med glade stemmer og god energi. Denne særlige magi, som opstår gennem fællessang, er helt essentiel for Struer Sangkraftcenter:

- Korsang skaber begejstring, og man går altid glad fra korundervisningen og fællesskaberne, smiler Christian Gjerndrup Eriksen, Leder af Struer Musikskole

Derfor er Sangkraftcentrets vision, at alle aldersgrupper skal have mulighed for at dyrke korsang og nyde fordelene herved. Det har ført til en række alsidige events i løbet af årene såsom Vi Synger Solen Ned koncerter på Struer Havn, voksne fællessangaftner på Høloftet i Thyholm og juletræstændingen foran Rådhuset. Struer Sangkraftcenters ambitioner er også helt i top for, at de vil forstærke kor- og sangaktiviteterne både hos private og offentlige interessenter uanset om, der er tale om små initiativer eller større stævner.

I Struer Kommune kan de kommunalt ansatte eksempelvis se frem til, at Sangkraftcentret synger julen ind på arbejdspladsen den 1. december.

Vil være et center for sang

Struer Sangkraftcenters mål er, at korsangen fortsætter med at vibrere igennem Struer kommune, og dermed er en fast del af borgernes liv. Struer Sangkraftcentret ønsker her at blive det center; foreninger, institutioner, erhvervsliv og øvrige aktører naturligt tager fat i, når interessenter ønsker at etablere sanglige aktiviteter i kommunen.

Hvis man er interesseret i at høre mere om Struer Sangkraftcenter eller eventuelt få hjælp og inspiration til igangsættelse af sangaktiviteter, kan Jørgen Kleon Jeppesen kontaktes på organist@struer-kirke.dk eller 40 56 85 50. Du kan også læse mere om Struer Sangkraftcenter på:

Struer Sangkraftcenters website

Struer Sangkraftcenters Facebook