Grundlovsceremoni

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab, skal du deltage i grundlovsceremonien.

Til ceremonien skal du skrive under på, at du vil overholde grundloven og udveksle håndtryk med en repræsentant fra kommunen.

Struer Kommune afholder to gange om året en grundlovsceremoni.

TILMELDING

Struer Kommune holder grundlovsceremoni den 14. september 2023 kl. 15.00 i byrådssalen på Struer Rådhus.

Tilmelding til sekretariatet_afdpost@struer.dk senest den 1. september 2023.

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Legitimation og blanket

Til ceremonien skal du medbring legitimation. Det skal være en af de tre nedenfor:

1. opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark

2. pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz eller

3. pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2. nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker

Du skal også medbringe den blanket, som Udlændinge- og Integrationsministeriet sender til dig i forbindelse med sagens behandling.

Blanketten hedder ”blanket til afgivelse af erklæring”.