Erhvervsbygning på Fabriksvej 12 sælges

Struer Kommune ønsker at sælge ejendommen Fabriksvej 12, 7600 Struer i offentligt udbud (matr.nr. 17ch  Struer).

  • Ejendommen består af erhvervsbygning på 757 m2 og grundareal på 1.813 m2. Ejendommen har tidligere været brugt som materielgård for Struer Kommune og er som følge heraf forurenet i et omfang (fremgår af udbudsmateriale). Ca. 200 m2 af bygningen er p.t. udlejet.
  • Ejendommen er for nyligt renoveret med isolering, opdeling med værksted og kontor, nye badefaciliteter, omklædningsrum, toiletter og frokostrum.
  • Ejendommen kan overtages fra d. 1. april 2023.

Spørgsmål af teknisk art kan ske ved henvendelse til Teknisk Drift og Anlæg, Thomas Kiilerich Hørning, på tlf.nr. 96848429 eller mail: tkh@struer.dk

Aftale om besigtigelse af ejendommen kan ske ved henvendelse til Per Smiith på tlf.nr. 24255133.

Udbudsblanket, udbudsbetingelser og øvrige oplysninger kan ses nederst på siden.

Købstilbud afgives på særskilt udbudsblanket og skal i lukket kuvert mrk. ”Købstilbud Fabriksvej 12” være afleveret til Struer Kommune, sekretariatet, Østergade 13, 7600 Struer senest d. 31. marts 2023 kl. 12.00. Bud kan også afgives ved fremsendelse af underskrevet og indscannet budblanket til houe@struer.dk .

Udbuddet sker i henhold til bekendtgørelse bekendtgørelse nr 396 af 03/03/2021  om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Byrådet er ikke bundet af de indkomne tilbud, men kan forkaste dem alle. Indkomne købstilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted.

Evt. henvendelse til Struer Kommune, Mads Houe - telefon 96 84 82 32 – E-mail: houe@struer.dk.

Udbudsblanket, udbudsbetingelser og øvrige dokumenter om ejendommen: