Tempoet på byggesager er skruet op i Struer Kommune

Byggekontoret har fået flere ressourcer tildelt. Det er allerede slået igennem på sagsbehandlingstiderne for byggesager i Struer Kommune:

- I sidste halvdel af året er det lykkedes at få besat ledige stillinger. Det er vi rigtig glade for, og det har haft en positiv betydning for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for hele året. Vi er meget tilfredse med, at vi nu er fuldt bemandet, fortæller centerchef for Plan & Miljø John Patuel Hansen, og fortsætter:
- Med flere hænder har vi kunnet få afgjort flere gamle sager samtidig med, at vi har optimeret sagsbehandlingstiden. Vi har behandlet og afgjort flere byggesager, end der er ansøgt i 4. kvartal sidste år, forklarer John Patuel Hansen.


I det sidste kvartal af 2022 er det lykkedes byggekontoret i Struer Kommune at overholde alle de fastsatte mål for sagsbehandlingstider, som er fastsat lokalt i kommunen. Samtidigt har man afsluttet en række ældre sager med længere sagsbehandlingstider.

- Vi er gået ind i 2023 med skriveborde, hvor sagsbunkerne er minimeret. Vi forventer, at vi fremover kan behandle nye sager indenfor tidsfristen, siger John Patuel Hansen, der er leder af Plan, Byg og Miljø.

De lokale frister er 25 dage for private og 40 dage for erhvervs- og etagebyggeri, fra byggesagsansøgningen er komplet.

 

Ny hjemmeside guider trin for trin

For at hjælpe borgere bedst muligt gennem processen fra ansøgning til færdigmeldt byggeri, har kommunen lagt et stort arbejde i at udvikle ny hjemmeside med guides til byggeprocessen på struer.dk/byggesag:

- Vi har arbejdet målrettet med, hvordan vi bedst kan guide borgerne. På vores nye side er fokus på de ” 4 trin” og krav i byggeprocessen, man som ansøger skal igennem. Vi håber, at den nye hjemmeside er mere overskuelig og hjælper borgeren bedre på vej med sin ansøgning, siger John Patuel Hansen.

 

Vil hjælpe borgerne med at realisere boligdrømme

Byggekontoret håndterede, trods mangel på personale, i 2022 cirka 1300 sager. Af disse faldt en lille del ind under den aftale om servicemål på byggesager, miljøgodkendelser med videre, som er indgået mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening. 223 byggesager og 177 forhåndsdialoger blev det til.

- Vores kerneopgave er at hjælpe borgere og virksomheder med at få en smidigere og hurtigere sagsbehandling ved at behandle deres byggeansøgninger, så de kan realisere deres byggedrømme. Det er dejligt, at vi nu har fået sagsbunkerne ned og bedre kan hjælpe borgerne, siger John Patuel Hansen.

Teknik-, miljø- og klimaudvalget i kommunen har netop behandlet statistikken for området, som udvalget følger tæt.

- Vi har i udvalget et kontinuerligt politisk fokus på området med byggesager, og vi er meget tilfredse med, at området nu er fuldt bemandet. Det er godt, både for den service, vi ønsker at levere til borgerne, og også for vores medarbejderes arbejdsvilkår, udtaler formand for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Marianne Bredal.

Og centerchefen forsikrer, at hans og medarbejdernes opmærksomhed på byggesagsbehandlingen fortsætter:

- I 2023 holder vi fokus på, hvordan vi kan fortsætte de gode takter og udvikle os, så vi får sagsbehandlingstiderne endnu længere ned, slutter John Patuel Hansen.