Struer Kommune - Lydens ByStruer Kommune - Lydens By
Sidsel Munkebo Hansen foran Folkets Hus i Struer, som er et af de gode kulturtilbud for tilflyttere i kommunen
20. februar 2019
Struer Kommune har ansat den bosætningskoordinator, der fremover skal være tilflytteres kontakt til kommunen og holde roret i de mange bosætningsrelaterede projekter, der er sat i gang i lokalsamfundet.

Hjemflyttet antropolog skal sørge for den gode velkomst til Struer Kommune

Struer Kommune vil have flere nye borgere til kommunen og få dem, der allerede bor her, til at blive. Det er det altoverskyggende mål for kommunen, både i den overordnede bosætningsstrategi og i alle andre strategiske indsatser. Derfor har kommunen iværksat flere initiativer, som skal fremhæve kommunen som et attraktivt sted at bo, besøge og drive virksomhed. 

Men familier, virksomheder og andre med interesse for at flytte til Struer Kommune har hidtil manglet et entydigt sted at henvende sig med de overvejelser og udfordringer, der ofte følger med flytteplaner. Og Struer Kommune har manglet en medarbejder til at holde overblik over de mange bosætningsrelaterede opgaver, henvendelser og strategiske indsatser – en bosætningskoordinator. 

Man skal kunne mærke lokalsamfundets særlige kvaliteter 
Bosætningskoordinatoren er nu ansat efter en runde med 65 ansøgere. Hun er vokset op i Struer, har tilbragt ti år i Aarhus og København med antropologistudier og arbejde i en græsrodsorganisation, og vendte for godt to år siden tilbage til Limfjordsbyen med mand og datter, som siden er blevet storesøster. 

Hun hedder Sidsel Munkebo Hansen, er 32 år, kommer fra en stilling som udviklingskonsulent i Ringkøbing-Skjern Kommune – og så glæder hun sig til at komme i gang på et fagområde, hun er både personligt og fagligt engageret i.  
”Jeg brænder for at være med til at give tilflyttere en god modtagelse og arbejde sammen med hele lokalsamfundet – foreninger, ildsjæle, virksomheder og kommune – om at hjælpe nye borgere på plads. Det samarbejde glæder jeg mig meget til at komme i gang med og møde de mange lokale kræfter. Jeg er vokset op her, så det er virkelig meningsfuldt for mig at være flyttet hjem, og det vil jeg bringe i spil på bosætningsområdet. Som tilflytter eller borger skal man kunne mærke de særlige kvaliteter, der er ved at bo i Struer Kommune, og mærke at man er velkommen i lokalsamfundet,” siger Sidsel Munkebo Hansen.

Hun beskriver sig selv som en ildsjæl, som elsker at skubbe til grænserne for det mulige og udnytte udviklingspotentialer. Hun er blandt initiativtagerne til den kommende, børnefamilievenlige Venø Festival, som efter planen finder sted til sommer på øen. Bosætningsområdet har hun stor personlig interesse for, og fra antropologien har hun de professionelle metoder til at skabe forandring og udvikling med udgangspunkt i de mennesker, udviklingen drejer sig om. 

Bosætning skal være en del af alt, vi gør
Ansættelse af en bosætningskoordinator er en vigtig del af den kontinuerlige bosætningsindsats, som Struer Byråd satte i gang i 2018 med en fastholdelses- og tilflytningsstrategi. Indtil nu er flere indsatser sat i gang, og de skal blive flere med rekrutteringen af en koordinator, som kan sikre fremdrift på dem. 

Borgmester Niels Viggo Lynghøj ser derfor frem til den 1. april, hvor Sidsel Munkebo Hansen starter i jobbet. 
”Vi er godt i gang med at udvikle viften af målrettede tilbud, der skal gøre det nemmere at flytte til Struer Kommune og blive her. For at lykkes på bosætningsområdet skal det tænkes ind i alt, vi gør, og det kræver koordinering på tværs og et entydigt sted at henvende sig med spørgsmål og ideer. Jeg er sikker på, vi i Sidsel Munkebo Hansen får en god ambassadør for kommunen og en fagperson, der kan skabe sammenhæng mellem lokalsamfundets velkomst og de initiativer, vi sætter i gang fra kommunens side,” siger Niels Viggo Lynghøj.

Op mod 1000 mennesker flytter hvert år til Struer Kommune, viser en opgørelse baseret på de buketter, kommunen i snart et år har sendt ud til tilflyttere. Derfor er det en forskelligartet gruppe med forskelligartede behov – ægtefællen, der mangler arbejde, børnefamilien der har brug for hjælp til indskrivning til børnepasning, den udenlandske arbejdskraft der skal guides ind i det danske samfund, seniorerne der søger et netværk, og mange andre. 

Det ligger i bosætningskoordinatorens rolle at skabe bindeleddet mellem lokalsamfundets og kommunens mange tilbud og muligheder, så det gavner bosætningsområdet. En rolle, Sidsel Munkebo Hansen går aktivt ind i.
”Jeg ser frem til at have direkte kontakt til og stå til rådighed for potentielle tilflyttere. Det giver en forbindelse til tilflytternes virkelighed, som vil forstærke arbejdet med at tiltrække nye borgere og fastholde dem, der allerede er her. Jeg vil gå ind i jobbet med øje for ildsjælene og de gode ambassadører for kommunen, som formidler kvaliteterne ved lokalsamfundet,” siger hun. 

Fakta om Sidsel Munkebo Hansen 
Antropolog med bachelor fra Aarhus Universitet og kandidatgrad fra Københavns Universitet. Derudover uddannelser som systemisk proceskonsulent og i ledelse. 

Hun Kommer fra en stilling som udviklingskonsulent i Børn og Familie i Ringkøbing-Skjern Kommune. 

Tidligere ansat i interesseorganisationen Sammenslutningen af Unge Med Handicap og har siddet i den europæiske interesseorganisation European Disability Forum.

Er idemager og arrangør bag Venø Festival, en børnefamilievenlig og alt inklusive-festival, som skal finde sted for første gang i juli 2019. 

Fakta om Struer Kommunes kontinuerlige bosætningsindsats
Struer Byråd besluttede i 2017 at afsætte én million kroner årligt til en kontinuerlig bosætningsindsats fra 2018 og frem.  

Arbejdet med bosætning er forankret i Fastholdelses- og Tilflytningsstrategien 2018-2024, som sætter rammen for de mange indsatser, som tilsammen skal skabe positiv udvikling på området.  

Ansættelse af en bosætningskoordinator i en toårig projektstilling er en del af denne strategi. Koordinatoren skal ud over den koordinerende rolle fungere som dialogpartner og projektleder for ad hoc-projekter, der bliver sat i gang som følge af strategien. 

Den kontinuerlige bosætningsindsats startede i 2018 med indførelsen af blomsterbuketter til tilflyttere og siden er flere konkrete indsatser kommet til, blandt andet markedsføring, velkomst til Sound Hub Denmark, tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft, opmærksomhed omkring indvielse af motorvejen, og ikke mindst investeringer i kernevelfærd, som skal gavne målgrupperne for bosætningsstrategien – børnefamilierne og de 55-65 årige. 

Læs mere
KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00