Struer Kommune - Lydens ByStruer Kommune - Lydens By
Luftfoto af området omkring Langhøj Sognegård
6. juni 2019
Struer Kommune vil inden udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan gerne høre dine idéer og forslag til et nyt projekt for et blandet bolig- og erhvervsområde ved Langhøj Sognegård i Asp.

Forudgående undersøgelse - Langhøj Sognegård i Asp

Langhøj Sognegård ligger som en forlænget del af Langhøj Hallen og Langhøj Skole. Den tidligere sognegård er blevet solgt. Ejer ønsker, at anvendelsen ændres til blandet bolig- og erhvervsområde. Dette forudsætter, at det nødvendige plangrundlag udarbejdes, så området kan anvendes til blandet bolig og erhverv.

Sognegården, skolen og hallen ligger indenfor samme kommuneplanramme nr. 5 O 1, der udlægger området til offentligt formål. Det betyder at området kun må bruges til sognegård. Det kræver således ny kommuneplanramme for at ændre anvendelsen. Rammen fastsætter også at området overføres til byzone ved ny lokalplan. 

Med ny kommuneplanramme for Sognegården gives der mulighed for at blande bolig- og erhvervsformål. 

Hovedspørgsmålet er:

  • Hvilke anvendelser skal være mulige indenfor området ved sognegården?
  • Hvilke hensyn skal inddrages i planlægningen i forbindelse med kommuneplantillæggets udformning?

Dine idéer og forslag
Har du andre idéer og bemærkninger, som ikke er omfattet af ovenstående spørgsmål, vil Struer Kommune også meget gerne høre dem.

Idéer, forslag og øvrige bemærkninger skal sendes på mail til teknisk@struer.dk eller et brev til Plan og Miljø, Østergade 13, 7600 Struer senest onsdag den 21. juni 2019.

Eventuelle idéer og forslag vil indgå i det efterfølgende arbejde omkring den videre planlægning for området.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe på tlf. 96 84 84 12

Det videre forløb
De idéer og bemærkninger, som vi modtager, vil blive vurderet, hvorefter Struer Kommune forventer at udarbejde forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for området. 

Herefter sendes forslagene i offentlig høring i 8 uger. Det er i den forbindelse muligt at komme med bemærkninger til den konkrete planlægning for området, inden der tages endelig beslutning om vedtagelse af planerne.


 

Læs mere
KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00