Østbyen Dagtilbud
Dagplejen i Østbyen

Dagplejerne er ansat i Østbyens Dagtilbud og har derved et tæt samarbejde med personalet i institutionerne

Dagplejen er et dagtilbud henvendt til de forældre som ønsker et mere hjemligt miljø for deres barn. Hverdagen foregår i dagplejehjemmet, dog med en ugentlig dag i fælles legestue.

Pædagogiske principper og værdier

  • En hverdag, der er præget af tryghed og nærværende voksen.
  • Lære børnene en god social omgangsform, både børnene indbyrdes og i kontakten mellem voksne og børn.
  • Inddrage børnene i de daglige gøremål, så det giver mening for børnene.
  • Dagplejerne tilrettelægger dagligdagen ud fra børnegruppens sammensætning, behov og interesse.
  • Vi samarbejder med børnehaven, sådan at overgangen fra dagpleje til børnehave bliver så tryg og genkendelig for barnet som muligt.
  • Dagplejerne arbejder, som det øvrige dagtilbud, med afsæt i "De pædagogiske læreplaner" og kommunens indsatsområder.

Hver dagplejer har ansvaret for 4-5 børn, der aldersmæssigt er mellem 0 - 2,11 år. 

Dagplejen er et lille trygt og overskueligt miljø, hvor der er god tid og stor voksenkontakt til det enkelte barn. Dagplejerens opgave er omsorg for det enkelte barn men også børnegruppen som helhed.

Dagplejeren skaber gode, trygge og overskuelige rammer, hvor barnet bliver nysgerrigt på livet, får lyst til at lære nye færdigheder, opbygger venskaber og søger grænser.

Dagplejeren er nærværende og imødekommende overfor barnet. Barnet skal til en hver tid, føle sig værdsat og i praksis have mulighed for at være betydningsfulde deltagere i de hjemlige aktiviteter, hvor der er god tid til at hjælpe med at lave mad, dække bord, hænge vasketøj op, bage og meget mere.

Dagplejeren er anerkendende og har en motiverende tilgang i arbejdet med pædagogikken og udviklingen af barnet. Hun planlægger dagen med udgangspunkt i de børn som er i dagpleje den pågældende dag, ud fra hvilke behov de har og med fokus på, hvordan de stimuleres bedst muligt.

Vi arbejder efter de pædagogiske læreplaner og de givne retningslinjer, politikker og værdier som er udarbejdet for Struer Kommune og specifikt for Østbyens Dagtilbud.

Dagplejerens ugentlige åbningstid er 48 timer i tidsrummet mellem kl. 06.00 – 17.00. Åbningstiden kan tilrettelægges ud fra forældrenes pasningsbehov.

KONTAKT INFORMATION
Østbyens Dagtilbud
Drøwten 6
7600 Struer
9684 8915
Vivi Rokkjær
Konst. Dagtilbudsleder
vim@struer.dk
4083 1464