Østbyen Dagtilbud
Gæstepleje

I forbindelse med byrådets budgetgodkendelse den 6. oktober 2015, blev det besluttet, at der fra 1. januar 2016 skal være stram styring af gæsteplejen i dagplejen.

Den stramme styring betyder, at der fra 1. januar 2016:

  • Kun tilbydes gæstepleje i dagplejen, når der er tale om ”gratis” pladser. Altså når der er en dagplejer der har en tom plads, hvor der ikke er indmeldt et barn
  • Fortsat tilbydes gæstepleje i vuggestuen
  • Fortsat er mulighed for, at I som forældre, selv vælger at finde en pasningsordning, mod så at blive modregnet i forældrebetalingen (gælder dog ikke i sommerferien og på de dage hvor der er fællespasning)

Da der kun er ganske få ”gratis” pladser i dagplejen, vil I som forældre opleve, at I oftest vil få tilbudt en gæstepleje plads i Baunegårdens- eller Krudtuglens vuggestue.

KONTAKT INFORMATION
Østbyens Dagtilbud
Drøwten 6
7600 Struer
9684 8915
Vivi Rokkjær
Konst. Dagtilbudsleder
vim@struer.dk
4083 1464