Østbyen Dagtilbud
Nyt barn i dagplejen

Omkring 1 måneder før Jeres barn skal begynde i dagpleje, vil I blive kontaktet af den pædagogiske leder med tilbud om en plads.
Der aftales kontaktbesøg, hvor I har mulighed for, at møde Jeres kommende dagplejer og se dagplejehjemmet.

Skulle det være sådan, at I ikke ønsker den pågældende dagplejer, vil I få tilbudt en anden plads, hvis det er muligt. Ellers kommer Jeres barn tilbage på ventelisten.

Under kontaktbesøget er det vigtigt, at I fortæller hvis der skal tages specielle hensyn til jeres barn. Det kan være bestemte fødevarer jeres barn ikke tåler eller hvis jeres barn har allergi eller lignende.

Barnet må bruge pladsen i hele dagplejerens åbningstid, men i forbindelse med kontaktbesøget aftales vejledende, hvornår I afleverer/henter barnet på de enkelte dage. Dette er for, at dagplejeren i praksis har lettere ved at planlægge dagen. Afleverer eller henter I på et andet tidspunkt, skal I give dagplejeren besked, lige som hun også skal vide når barnet holder fri eller er syg.
Afleverer I senere end kl. 9:00, uden at have aftalt det med jeres dagplejer, kan I risikere, at hun er gået i legestue eller på tur.

I dagplejen skal I altid medbringe:

  • Barnevogn med sengetøj og godkendt sele. Dagplejeren kan opbevare barnevognen alle hverdage
  • Bleer
  • Praktisk indendørs og udendørs fodtøj
  • Overtøj passende til årstiden
  • En taske med skiftetøj
  • Engangsvaskeklude
  • Papirlommetørklæder
  • Plasticpose til snavsetøj

Hvis Jeres dagplejer en dag er fraværende, får I tilbud gæstepleje i vuggestuen.

Hvis dagplejerens fravær er planlagt, orienterer hun jer selv.

Ved sygdom eller andre akutte årsager til fravær vil I blive kontaktet telefonisk mellem kl. 6:00 og 7:00 med tilbud om en gæsteplads.

I skal selv sørge for, at have en børneulykkesforsikring. Struer Kommune har ingen forsikring der dækker, hvis barnet kommer til skade.

KONTAKT INFORMATION
Østbyens Dagtilbud
Drøwten 6
7600 Struer
9684 8915
Vivi Rokkjær
Konst. Dagtilbudsleder
vim@struer.dk
4083 1464