Østbyen Dagtilbud
Projekt ILD

Alle dagplejere i Struer Kommune deltager i Projektet ILD. Projektet er finansieret af forebyggelsesfonden, som startede i oktober 2012 og afvikles i samarbejde med AKON. Det finansierede projekt slutter 1. maj 2014, men repræsentanter fra samtlige distrikter har besluttet, at det fortsætter og implementeres som en del af dagplejens praksis.

I står for IT, L for læring og D for dialog.

Projektet skal uddanne og løfte fagligheden hos den enkelte dagplejer, det skal sikre og videreudvikle et godt arbejdsmiljø hos den enkelte og på tværs. Projektet skal endvidere øge samarbejdet, skabe rum for kollegial sparring både i legestuerne og i det virtuelle personalerum.

Den enkelte dagplejer har fået udleveret en iPad, som primært skal være et værdifuldt værktøj til den interne kommunikation. Ved hjælp af iPads er kommunikationen blevet hurtigere og informationsniveauet højere. En sidegevinst ift. iPad er, at børnene også har mulighed for, at blive bekendt med mediet, at dagplejerne bruger deres iPads som pædagogisk redskab i hverdagen og at den bruges til dokumentation både ift. forældre, men også egen praksis.

Som led i projektet har en dagplejer fra hvert distrikt og de pædagogiske ledere afdækket de vigtigste områder indenfor kommunikation som relaterer til dagplejerens hverdag og virke.
Eksempler kan være: samarbejde forældre/dagplejer, tavshedspligt, etik i brugen af iPad, chatblog, kommunikation og samarbejde mellem dagplejer og pædagogisk leder samt den sunde balance mellem arbejdsliv og privatliv.

Projekt ILDs form for kollegiale sparring, er en struktureret og systemisk tilgang for måden, at spørge ind til og støtte den enkelte dagplejer i de udfordringer og problematikker der i hverdagen måtte være, mod en professionel løsning.

KONTAKT INFORMATION
Østbyens Dagtilbud
Drøwten 6
7600 Struer
9684 8915
Vivi Rokkjær
Konst. Dagtilbudsleder
vim@struer.dk
4083 1464