Østbyen Dagtilbud
Bestyrelsens kompetencer

Herunder finder du styrelsesvedtægterne for bestyrelsens arbejde:

KONTAKT INFORMATION
Østbyens Dagtilbud
Drøwten 6
7600 Struer
9684 8915
Vivi Rokkjær
Konst. Dagtilbudsleder
vim@struer.dk
4083 1464