Østbyen Dagtilbud
Bestyrelsesmedlemmer pr. 5.4.2018

Forældrebestyrelsen i Østbyens Dagtilbud pr. 5.4.2018
Jesper Noe - Formand (forældre i Baunegården), valgt d. 21.02.2017 for 2 år
Tlf. 23436142 - jesper-octavia@hotmail.com

Ronald Olsen - Næstformand (forældre i dgpl. og BG), valgt d. 05.04.2018 for 2 år
Tlf. 23328528 - ronald_olsen@outlook.dk

Tina Munkebo (forældre på Struerdalvej), valgt d. 05.04.2018 for 2 år
Tlf. 29268668 - tinak98@hotmail.com

Anoya Rajeevkumar (forældre på Struerdalvej), valgt d. 05.04.2018 for 2 år
Tlf. 60529136 - anoyarajeevkumar@gmail.com

Louise Kibsgaard Pedersen (forældre på Struerdalvej), valgt d. 21.02.2017 for 2 år
Tlf. 28408843 - louise_kibsgaard1@hotmail.com

Lill-maj Pedersen (forældre på Struerdalvej), valgt d. 21.2.2017 for 2 år
Tlf. 50935649 - lmsp@outlook.dk

Morten Kehlet (forældre i Baunegården), valgt d. 21.02.2017 for 2 år
Tlf. 60940206 - morten060482@hotmail.com

Suppleanter:
Michelle Therp (forældre i dagplejen), valgt d. 05.04.2018 for 2 år
Tlf. 41431286 - michelletherp@gmail.com

Line Stenholt Mortensen (forældre i Baunegården), valgt d. 21.02.2017 for 2 år
Tlf. 29722019 - linemo85@gmail.com

Konst. Dagtilbudsleder (sekretær for bestyrelsen): Vivi Rokkjær, vim@struer.dk                   

KONTAKT INFORMATION
Østbyens Dagtilbud
Drøwten 6
7600 Struer
9684 8915
Vivi Rokkjær
Konst. Dagtilbudsleder
vim@struer.dk
4083 1464