Østbyen Dagtilbud
Kostordning

Her kan du finde oplysninger om kostordningerne rundt i institutionerne.

Køkkenhjælper
KONTAKT INFORMATION
Østbyens Dagtilbud
Drøwten 6
7600 Struer
9684 8915
Vivi Rokkjær
Konst. Dagtilbudsleder
vim@struer.dk
4083 1464