Aktindsigt

Luk alle
Åben alle

Aktindsigt er en lovfæstet rettighed som har til formål at sikre åbenhed hos den offentlige myndighed. Der kan søges om indsigt i diverse offentlige myndigheders akter såsom, sagsmapper, rapporter, notater, referater, journaler, planer og afgørelser m.v.

Der gælder et identifikationskrav som indebærer, at en anmodning om aktindsigt skal indeholde de oplysninger, som er nødvendige for, at en myndighed kan identificere den sag eller de dokumenter, der ønskes aktindsigt i.

Udover den almindelige aktindsigt efter offentlighedsloven, har du som part i en sag en udvidet ret til aktindsigt. Partsaktindsigten er mere omfattende end den almindelige aktindsigt, da der er personlige oplysninger, som du gerne selv må blive bekendt med, men som andre ikke kan få adgang til.

Der gælder et identifikationskrav som indebærer, at en anmodning om partsaktindsigt skal angive den sag, hvis dokumenter den pågældende part ønsker at blive gjort bekendt med.

Hvis du ønsker aktindsigt, skal du kontakte det center, som har behandlet sagen.

Find kontaktoplysninger