Struer KommuneStruer - Lydens By

CORONAVIRUS: DIT OVERBLIK I STRUER KOMMUNE

Opdateret tirsdag d. 28. april kl. 13:30.
Regeringen har onsdag d. 11. marts foretaget en række tiltag mod COVID-19-smitten i Danmark. Tiltagene får en række konsekvenser for den kommunale drift. Konksekvenserne kan du her få et overblik over.

Siden vil løbende blive opdateret med information om, hvad nye tiltag fra regeringen får af konsekvenser lokalt. Hold dig opdateret på www.struer.dk/corona eller kommunens facebookside.

På www.coronasmitte.dk kan du orientere dig om nationale forhold vedrørende COVID-19.

Nederst på siden kan du finde materialer om råd og vejledning ifm. COVID-19.

KONTAKT
Kontakt vedrørende sundhedsfaglige spørgsmål vedrørende COVID-19 Telefon:25 33 49 67

Jobcenter – ydelseskontoret Telefon: 96 84 84 84

Borgerservice Telefon: 96 84 84 84

Handicap, Social og Psykiatri Telefon 96 84 83 33

Borgerservice

 • Borgerservice har åbent for telefonisk kontakt på telefon 96 84 84 84.
 • Er du borger med uopsættelige behov for hjælp til betjening af akutte ansøgninger omkring pas, NemID, kørekort, brug for at kunne tilgå digital post eller hjælp til ansøgninger om ydelser gennem Udbetaling Danmark, kan du ringe til Struer Kommunes hovednummer 96 84 84 84 for hjælp. LÆS MERE HER
 • Er du kørelærer og har brug for at aflevere/afhente ansøgninger, skal du kontakte Borgerservice på 96 84 84 84 for at lave en aftale. 

Skoler og dagtilbud                      

 • Skoler (0. - 5. klasse), dagtilbud og specialklasser genåbner d. 15. april. Læs mere her.
 • Der vil stadig være virtuel undervisning for 6. - 9. klassetrin og 10. klassetrin på Thyholm Skole.

Jobcenter

 • Jobcenteret og ydelseskontoret holder lukket for personlig betjening. Man kan ringe direkte til sin sagsbehandler i jobcenteret eller benytte hovednummer 96 84 84 84.
 • Henvendelser til Ydelseskontoret kan ske på jobcenterets hovedmail jobcenter@struer.dk eller telefonisk på hovednummer 96 84 84 84.

Virksomheder

Den lokale erhvervsservice - Startvækst Struer
T: 70 15 16 18 
info@startvaekst-struer.dk
www.startvaekst-struer.dk

Hotline
Virksomhedsservice - Jobcenter Struer
T: 9663 0010

Virksomhedsguiden.dk tilbyder information om COVID-19
Har du et spørgsmål, så er virksomhedsguiden.dk stedet for dig!
 
virksomhedsguiden.dk finder du svar på alt det du behøver, som har relevans for virksomheder i denne svære tid. Du finder blandt andet:  
•    Vejledning til din virksomhed.
•    Kompensation og hjælp til din virksomhed.
•    Midlertidig lønkompensation for lønmodtagere.
•    Kompensation for virksomheders faste udgifter.
•    Kompensation til selvstændige.
Flere aktører tilbyder sin hjælp
Skat.dk har oprettet en side, hvor der er information, spørgsmål og svar om de hjælpepakker, som skal hjælpe danske virksomheder i denne svære tid. Gå til denne side her.
 
Der er oprettet en særlig hotline for virksomheder, som er behjælpelig med at henvise til den rette myndighed. Derfor vejleder denne hotline ikke direkte på dine problemstillinger, men henviser dig til den rette myndighed. Kontakt på 72 20 00 34 (mandag-torsdag 08.30-16.00 og fredag 09.00-15.00).
 
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har oprettet en hotline ved spørgsmål til foranstaltninger på beskæftigelsesområdet. Kontakt på 72 20 03 50 (mandag-fredag 08.00-16.00).

Børn og familier                      

 • Kontakt til Børne- og Familiecentret: Afdelingsnummeret til Børn og Familie er åbent i den sædvanlige åbningstid på telefon 96848555. Her kan du få hjælp til kontaktoplysninger på medarbejderne i alle Børn og Families afdelinger.
  Du kan også maile til afdelingspostkassen på boernefam@struer.dk
 • Administrationen: Alle medarbejdere arbejder hjemmefra og kan kontaktes via mail.
 • Familierådgivningen: Alle socialrådgivere arbejder hjemmefra og træffes på mail eller mobiltelefon.
 • Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR): alle medarbejdere arbejder hjemmefra og kan kontaktes på mail.
 • Familiehuset: Familiebehandlerne arbejde hjemmefra og træffes på mail eller telefon. Der tages fortrinsvis kontakt til familier og børn/unge på telefon eller via andre digitale muligheder.  
 • Åben Anonym Rådgivning: Fungerer som vanligt
 • Sundhedsplejen varetager hjemmebesøg hos familie med nyfødte og småbørn. Sundhedsplejersken tager forud for besøg telefonisk kontakt til familierne for at minimere smitterisiko. 
  Alle sundhedsplejens aftaler på skolerne er aflyst.
  Der er mulighed for telefonisk konsultation for alle.
 • Åbent hus og overvægtsklinikken er lukket. Der er åben for telefonisk konsultation og familier, der har planlagte aftaler i klinikken bliver i stedet kontaktet med telefonisk konsultation.
 • Familieiværksætterne: læs mere her.
 • Nordstjernen Der er alene åbent for børn, der bor fast på Nordstjernen og personalet. 
  Aflastningen er lukket.

Sundhedsområdet

 • Visitationen vil have få medarbejdere på arbejde, som udelukkende kommer til at varetage hjemskrivelser fra sygehus og akutafsnit.
 • Tandplejen: Læs mere her
 • CTN – information til borgere i forløb hos CTN kan holde sig opdateret her: http://www.ctn.dk
 • Aktivitetsområdet, herunder aktivitetscenteret er lukket.                 
 • Sundhedscenter Struer er lukket.

Kultur- og fritidsrområdet

 • Biblioteket er er lukket.
 • Struer Svømmehal er lukket.     
 • Musikskolen er lukket.         
 • Kommunens sognegårde er lukket for både private- og foreningsarrangementer.
 • Alle kommunale faciliteter til fritidsundervisning er lukket ned.
 • Alle kommunale faciliteter inklusiv sportpladser er lukket ned for fritidsaktiviteter.
 • Foreningers klublokale og lignende i kommunale faciliteter er lukket.

Handicap, social og psykiatriområdet

 • Kontakt til Handicap, Social og Psykiatri: Handicap, Social og Psykiatri kan kontaktes i kommunens sædvanlige åbningstid på telefon 96 84 83 33. Alternativt kan du sende en mail til HOP@struer.dk, som videresendes til relevant sagsbehandler. 
 • Sagsbehandling og Social indsats: Der arbejdes som normalt på sagsbehandlingsområdet. Der kan rettes henvendelse i åbningstiden på hovednummer 96 84 83 33 eller til HOP@struer.dk, og du vil blive kontaktet. 
 • Mestring- og forebyggelsesindsatsen: Der arbejdes som normalt, og der kan rettes henvendelse på  telefonnummer 96 84 83 29 alle hverdage kl. 8.00-9.00.
 • Hjemmevejledningen: Der arbejdes som normalt og den enkelte hjemmevejleder kan kontaktes som sædvanligt via telefon, mail eller LetDialog inden for normal åbningstid.
 • Studie ved Fjorden: Der er åbent som normalt, dog sker tilrettelæggelse af undervisning og samvær ud fra sundhedsstyrelsens anbefalinger.
 • VIA NOVA: Der er arbejdes som normalt, dog sker tilrettelæggelse af arbejde og samvær ud fra sundhedsstyrelsens anbefalinger. Der ydes hjemmevejledning i det omfang, der er behov hhv. i hjemmet og på VIA NOVA.
 • Botilbuddene Fønixgården, Fjordbo, Midtbyens botilbud samt TROIA: Der er igen åbent for besøg jf. bekendtgørelse nr. 927 af 22. juni 2020 - dog er det muligt konkret og lokalt at skærme og beskytte fysisk svage beboere, hvis det skønnes nødvendigt på baggrund af lokale udbrud af covid-19, særligt sårbare beboere mv. Reglerne giver mulighed for at begrænse, herunder helt at afskære, besøgende adgang til botilbuddet. Hvis situationen skulle opstå i Struer Kommunes botilbud, vil det blive kommunikeret ud til pårørende, ligesom det vil fremgå af opslag ved indgangene til det enkelte botilbud. Kontakt eventuelt den daglige ledelse for yderligere information. 

Ældreområdet

 • Hjemmeplejen er bemandet med weekendbemanding fra fredag d. 13. marts. Der vil ikke blive benyttet vikarbureauer.
 • Plejeboliger vil kun være åben for personale og beboere. Pårørende skal ikke besøge beboere.
 • Der bliver leveret mad fra kostområdet som hidtil.

Færger, veje, havn, etc.

 • Venøfærgen sejler som sædvanligt. Passagerer skal blive i deres bil.
 • Driften på Struer Havn opretholdes.
 • Genbrugspladser er lukket, men affaldsindsamling fortsætter.

Administration

 • Alle offentlige ansatte, i ikke kritiske stillinger, arbejdes fra fredag d. 13. marts hjemmefra foreløbigt til og med d. 13. april. Alle ansatte vil være tilgængelig via mail eller telefon.           
 • Indflytning til Velfærdhuset udsættes foreløbigt til 1. maj 2020.
   

Struer Kommune har nedsat en COVID-19-gruppe, bestående af: 

 • Jesper Thyrring Møller, kommunaldirektør, Telefon: 29 25 65 11 Mail: jesper@struer.dk

 • Lotte Junker Pedersen, direktør, Telefon: 21 19 13 68 Mail: lottejp@struer.dk

 • Jakob Bisgaard, direktør, Telefon: 20 86 60 37 Mail: jakobb@struer.dk

 • Tina Holmgaard, centerchef, Telefon: 25 33 49 67 Mail: tinahol@struer.dk

 • Rasmus Døj, kommunikationskonsulent, Telefon: 25 34 56 15 Mail: rad@struer.dk

 • Gert Christensen, Teamleder, Telefon: 24 75 74 06 Mail: gec@struer.dk

 • Lars Erik Møller Leth, Nordvestjyllands Brandvæsen, Telefon: 22 85 39 76 Mail: lel@nvjbrand.dk

COVID-19-gruppen kan løbende kontaktes med henblik på spørgsmål vedrørende tiltag COVID-19’s konsekvenser for driften af Struer Kommune, og holder i øvrigt statusmøde via skype minimum én gang i døgnet.

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00