EAN-numre

Når du skal fakturere det offentlige, er det nødvendigt, at du bruger et EAN-nummer.

Struer Kommunes EAN-nummer:

790000380084 

Her kan du se en liste over øvrige EAN-numre i Struer Kommune:

Luk alle
Åben alle

5798004711637 Intern Service, IT og Digitalisering
5798004711668 Intern Service, Sekretariat, HR, Jura og Indkøb
5798004711682 Intern Service, Økonomi, Løn og Personale
5798004711132 Intern Service, Politik og Direktion
5798004711644 Kantinen

5798004711651 Kommunikation og Erhverv

5798004711194 Børn og Familie, administration
5798004712269 Skole og dagtilbud, administration

5798004711347 Bremdal dagtilbud
5798004711385 Hjerm dagtilbud
5798004711354 Humlum Børnehus
5798004711392 Langhøj dagtilbud
5798004707159 Thyholm Børnehus
5798004711439 Vestbyens dagtilbud
5798004711408 Østbyens dagtilbud

5798004711279 Bremdal Skole og SFO
5798004711293 Hjerm skole og SFO
5798004711309 Humlum skole og SFO
5798004711453 Langhøjskolen og SFO
5798004711590 Limfjordsskolen og SFO
5798004711460 Parkskolen og SFO
5798004706916 Thyholm Skole og SFO
5798004711255 Ungdomsskolen

5798004711897 Struer Skolehjem
5798004711880 Nordstjernen

5798004711569 Biblioteket 
5798004711583 Musikskolen 
5798004712306 Center for Kultur
5798004712276 Lydens By
5798004712351 Struer Tracks og Sound Art Lab
5798004712252 Enjoy Limfjorden

5798004711910 Teknisk Drift og Anlæg 
5798004711798 Bygninger, skoler og plejehjem 
5798004711804 Bygninger, øvrige ejendomme
5790000381012 Park og Vej Materielgården
5798004712160 Teknisk Midtbyen, Skolegade mv. 
5798004712153 Tekn.Service Enggård Center og Baunekrogen 
5798004712122 Teknisk Service Rådhus 
5798004712146 Teknisk Service Velfærdshuset 
5798004712092 Teknisk Service Bremdal 
5798004712191 Teknisk Service Bangs Have 
5798004712085 Teknisk Service Humlum
5798004712184 Teknisk Service Langhøj, Hjerm 
5798004712207 Teknisk Service Limfjordsskolen, Gimsing 
5798004712078 Teknisk Service Thyholm 
5798004712177 Teknisk Service Vestcenter Kilen, Bøgelund
5798004712108 Teknisk Service Parkskolen
5798004712313 Rengøringsafdelingen (Teknisk drift og anlæg)
5798004712115 Teknisk Service Solvang, Kulturhuset, Thyholm 
5798004712054 Nytteaktiveringsprojekt 
5798004712368 Ejendomsservice - midlertidige bygninger

5798004711705 Plan og Miljø
5798004711958 Oddesund Havn

5798004711828 Jobcenter og Ydelseskontor
5798004711163 Borgerservice

5798004711491 Boligfællesskabet Bjerggade 50
5798004711873 Fjordbo 
5798004711736 Handicap og Psykiatri, myndighed 
5798004712061 Boligfællesskabet Voldgade 69
5798004712009 Ung ved Fjorden
5798004711859 VIA NOVA 
5798004711835 Fønixgården døgn
5798004712283 Handicap, Social og Psykiatri - mellemkommunal refusion voksne
5798004712245 STUdie ved Fjorden 
5798004711842 Fønixgården dag
5798004712399 Boligfællesskabet Voldgade 67
5798004712412 Dagtilbuddet Ølbyvej

5798004711187 Sundhed og Omsorg, myndighed
5798004711224 Sundhed og Omsorg, udvikling og administration,
5798004711903 SundhedscenterStruer
5798004711248 Tandplejen 
5798004712030 Aktivitetscenter 
5798004712016 Aktivitetsområdet
5798004711217 Akut-afsnittet 
5798004711484 Plejecenter Bangs Have 
5798004711521 Bøgelund, Voldgade 65 
5798004711477 Demensafsnittet 
5798004711507 Enggård Centret 
5798004711996 Hjemmeplejen 
5798004711965 Kostområdet 
5798004707395 Ældrecentret Solvang 
5798004712221 Hjemmesygeplejen
5798004712238 Sundhed og Omsorg, uddannelsesområdet 
5798004707333 Vestcenter Kilen 

5798004711576 Struer Museum
5798004711729 Marilyn Anne 
5798004712047 Center for Tandregulering

5790000381159 Venø Færgefart

5798004712344 Velfærdshuset

5798004712023 Struer Lystbådehavn
5798004711606 Struer Erhvervshavn

Har du spørgsmål, så kontakt

Økonomiafdelingen

96 84 82 10