Grundlovs­ceremoni

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Til grundlovsceremonien skal du skrive under på, at du vil overholde grundloven og udveksler håndtryk med en repræsentant fra kommunen. 

 

OBS! Kravet i § 3, stk. 1 i lov nr. 1553 af 27. december 2019 om indfødsrets om at udveksle håndtryk i forbindelse med deltagelse i en grundlovsceremoni, er i henhold til Lov nr. 966 af 26. juni 2020 § 4 midlertidig suspenderet.

 

 

Luk alle
Åben alle

Til grundlovsceremonien skal du medbringe legitimation.

Det skal være en af disse tre: 

  1. opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark
    eller 
  2. pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz
    eller 
  3. pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2. nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker

Du skal også medbringe den blanket, som Udlændinge- og Integrationsministeriet sender til dig i forbindelse med sagens behandling. Blanketten hedder ”blanket til afgivelse af erklæring". 

Har du spørgsmål, så kontakt