Ausumvej 2, 7560 Hjerm - Ikke VVM pligt ved drænprojekt.

Der er etableret fire pumpeledninger fra biogasanlægget på Ausumvej 2 til fem lagertanke placeret cirka 240 meter øst for biogasanlægget.

Se tilladelse her.