Ausumvej 2 - afgørelse om regulering af dræn

Struer Kommune har godkendt et reguleringsprojekt, der omfatter omlægning af eksisterende dræn i tætte rør og dræn, der sløjfes på matr.nr. 1e Avsumgård Hgd., Vejrum ved Ausumvej 2, Hjerm.
Godkendelsen meddeles med hjemmel i vandløbslovens1 § 17 samt

Se tilladelsen her.