Bækvej 23, 7600 Struer - Landzonetilladelse til carport

Der gives en lovliggørende landzonetilladelse til en 77 m2 stor carport på adressen Bækvej 23, matrikel 3c, Birkild By, Asp.

Se tilladelsen her.