Bækvej 29, 7600 Struer - Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand

Struer Kommune har fornyet tilladelsen til indvinding af grundvand til markvandingsformål fra boring på adressen Bækvej 29, 7600 Struer.

Der er givet tilladelse til en årlig indvinding på 41.000 m3.

Tilladelsen kan ses her