Birkildvej 10, 7600 Struer - Fornyelse af tilladelse til vandindvinding

Struer Kommune har givet fornyet tilladelse til indvinding af vand til havevanding med op til 150 m3/år. 

Se tilladelse her.