Birkildvej 12, 7600 Struer – Afgørelse om ikke-VVM pligt

Struer Kommune har truffet afgørelse med ikke-VVM pligt i forbindelse med, at der er meddelt fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til markvandingsformål fra to boringer på adressen Birkildvej 12, 7600 Struer. Det er vurderet, at projektet ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelsen kan ses her