Birkildvej 12, 7600 Struer – Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand

Struer Kommune har meddelt fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til markvandingsformål fra boring på adressen Birkildvej 12, 7600 Struer.

Der er givet tilladelse til en årlig indvinding på 34.000 m3.

Afgørelsen kan ses her