Birkildvej 13, 7600 Struer – Afgørelse om ikke-VVM pligt (nr. 2)

Struer Kommune har truffet afgørelse med ikke-VVM pligt i forbindelse med, at der er meddelt fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til markvandingsformål fra boring på adressen Birkildvej 13, 7600 Struer.

Det er vurderet, at projektet ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelsen kan ses her