Birkildvej 13, 7600 Struer – Afgørelse om ikke-VVM pligt

Struer Kommune truffet afgørelse med ikke-VVM pligt i forbindelse med, at der er meddelt fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til markvandingsformål fra to boringer på adressen Birkildvej 13, 7600 Struer.

Afgørelsen kan ses her