Birkildvej 13, 7600 Struer – Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand (nr. 2)

Struer Kommune har meddelt fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til markvandingsformål fra boring på adressen Birkildvej 13, 7600 Struer.

Der er givet tilladelse til en årlig indvinding på 30.000 m3.

Tilladelsen kan ses her