Damhus Å systemet - bemyndigelse til færdsel

Struer Kommune bemyndiger Vagn Steffensen til at færdes i og langs med vandløbene i Damhus Å-systemet, inklusiv Falsig Bæk, Falsig Skælgrøft, Fælledkær Bæk og Hestbæk Mosegrøft.

Formålet er at tilse vandløbene og undersøge fremtidige muligheder for vandløbsrestaurering.

Bemyndigelsen gælder for hele 2023.

Bemyndigelsen er udstedt efter vandløbslovens § 61 hvor der står følgende:

”Kommunalbestyrelsen, miljø- og fødevareministeren eller personer, der af disse myndigheder er bemyndiget hertil, har uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for at lade foretage opmålinger, nivellementer og andre tekniske forarbejder og undersøgelser, som er nødvendige for udarbejdelsen af planer for arbejder, der er omfattet af denne lov”.

Offentliggørelse er sket på kommunens hjemmeside.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, kan Rasmus Moltke Nielsen kontaktes på tlf. 9684 8479 eller på mail: rasmusmn@struer.dk.

Se oversigtskort her.