Fjordglimt 15, 7790 Thyholm - Landzonetilladelse til vandhul

Der etableres et vandhul på ca. 250 m2. Vandhullet bliver maksimalt 1,5 meter dyb. Omkring vandhullet anlægges en 10 meter bufferzone hvor der ikke må foregå jordbearbejdning, sprøjtes eller gødskes. Vandhullet bliver ikke koblet på dræn og vil blive henlagt til natur.

Se tilladelsen her